logo

    
Bransje
• ArbeidsgiverOrganisasjoner
• ArbeidstakerOrganisasjoner
• Foreninger
• Forlag
• Forsvaret
• Hjelpeorganisasjoner
• Interesseorganisasjoner
• Klubber
• Næringsorganisasjoner
• Politiske Partier
• Relgiøse Organisasjoner
• Sport- og Idrettsforeninger
• Tverrkulturelle Organisasjoner
• Ungdomsorganisasjoner


Avgrens fylke
• AKERSHUS
• AUST-AGDER
• BUSKERUD
• FINNMARK
• HEDMARK
• HORDALAND
• NORDLAND
• OPPLAND
• OSLO
• ROGALAND
• SOGN OG FJORDANE
• TELEMARK
• TROMS
• VEST-AGDER
• VESTFOLD

  
     Alle bransjer >>   Org. / Foreninger   Forsvaret


Divisjon For Landkapasiteter Landkapdiv
Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås

Telefon: 23098000

Divisjon Luftkapasiteter Luftkapdiv
Fetveien 80, 2027 Kjeller

Telefon: 23098000

Kystvakten Kv
Havnegata 31, 8400 Sortland

Telefon: 76108060

Cyberforsvaret Cyfor
Base Jørstadmoen Jørstadmovegen 600, 2625 Fåberg

Telefon: 23098000

Forsvarets Etterretningshøgskole Feh
Oslo Mil/Akershus, 0015 Oslo

Telefon: 23094000

Norwegian Military Mission To Nato
Postboks 800 Postmottak, 2617 Lillehammer

Telefon: 23098000

Luftving 133 133 Lv
Andøya Flystasjon, 8480 Andenes

Telefon: 23098000

Heimevernet
Terningmoen, 2403 Elverum

Telefon: 78444313

Forsvarets Høgskole Fhs
Oslo Mil/Akershus, 0015 Oslo

Telefon: 23093523

Forsvarets Stasjon Fauske
8200 Fauske

Telefon: 23094000

Hans Majestets Kongens Garde Hmkg
Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo

Telefon: 23098000

Aust-Agder Sivilforsvarsdistrikt
Åsbieveien 33, 4848 Arendal

Telefon: 37062630


SIDE: 1 2 3 4 5 6